Tere tulemast Kohtla-Järve KAKUKE  Lasteaeda!

Koolieelne lasteasutus Kakuke on munitsipaalne asutus, mis alustas oma tegevust 1963 aastal.

Lasteaed „Kakuke” on koolieelne lasteasutus, mille põhieesmärk on võimaldada Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil alaliselt elavatele koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist. Lasteaed omab koolitusluba, mis välja antud „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ alusel.

Kohtla-Järve KAKUKE  Lasteaed  paikneb Ahtme linnaosas.

LASTEAIA AADRESS

Lehola 14, 31025 Kohtla-Järve, tel. 33 22383;

e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.   ametlik e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

kodulehekülg www.kakuke.edu.ee

 

Koolieelsesse lasteasutusse võetakse 1.5-7-aastased lapsed.

Lasteaias töötavad 4 rühma.

Alates 2001. aastast on lasteaial oma laul, 2008. aastast oma kodulehekülg.

2009. aastal liitus lasteaed Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikuga (tunnistus nr.133), mille eesmärk on laste, personali ja lastevanemate terviseteadlikkuse tõstmine.

2010. aastal liitus lasteaed MTÜ Lastekaitse Liidu programmiga "Kiusamisest vaba lasteaed". Kiusamisvastast programmi rakendatakse kahes rühmas, kus õpetajad õpetavad ja julgustavad lapsi hoolivalt ja viisakalt käituma.

Septembrist 2018 alustasime tööd pilootprojektis „Professionaalne eestikeelne rühmaõpetaja vene õppekeelega rühmas“, mida toetab Haridus- ja Teadusministeerium. Seoses sellega toimub õppe- ja kasvatustegevus kolmes rühmas eesti ja vene keeles.  

Lasteaed võimaldab lastele kõnekorrektsiooniks vajadusel logopeedi abi.

Projektitegevus (KIK, HITSA ja TAI projektid) soodustab õppe- ja kasvatustegevuse protsessi toetamist ja lasteaia eripära säilitamist;

LASTEAIA ERIPÄRA

  • Väike sõbralik lasteaed;
  • lapsele parim õpikeskkond;
  • terviseõpetuse süstemaatiline läbiviimine;
  • vene kultuuripärandi väärtustamine;
  • eesti keele ja kultuuriga tutvumine.

Lasteaias töötab kompetentne ja motiveeritud personal eesmärgiga toetada iga lapse arengut ning ellu viia lasteaia missiooni, visiooni ja eesmärke. Lasteaia kollektiivi moodustavad töökogemust omavad pedagoogid, ning 65% neist omavad kõrgharidust;

Toimub laste sujuv üleminek lasteaiast kooli koostöös Ahtme Gümnaasiumi ja lastevanematega. Lastevanemate rahulolu uuringute tulemused laste koolivalmiduse osas olid aastal 2018 - 4.96.

Lasteaia traditsioonid 56 aastaga on välja kujunenud omad traditsioonid, mis muutuvad vastavalt ajale ja võimalustele ja annavad lastele ja nende peredele võimaluse koos kvaliteetselt aega veeta. Nende hulgas on: „Kuldne sügis”; Isadepäev;  Jõulud;  Vastlapäev; Naljapäev; Emadepäev;  Lõpupidu; Lastekaitsepäev.

Seoses liitumisega TEL-i võrgustikuga toimub lasteaias palju uusi üritusi, mis aitavad lastel mõista tervise tähtsust: piimanädal, südamenädal, ülemaailmne veepäev, maailma tervisepäev, tervisliku toitumise päev, spordinädalad.

Rõõmuga lasteaed on avatud lastele 11 tundi päevas kella 7.00 kuni kella 18.00.

Lehola 14, Kohtla-Järve 31025
3Dservice